Merve Sevingen
Dijital Pazarlama Uzmanı

Teknolojinin etkisiyle hızla gelişen ve değişen yaşam tarzlarımızı sürdürülebilir konseptler etrafında şekillendirmeye başladık. Peki günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan araçlarımız bu değişime nasıl uyum sağlayacak? Ne kadar çok üretilirse doğaya olan verilen zarar o kadar artıyor ve ne kadar çok tüketirsek o kadar özümüze, doğaya dönmeyi istiyoruz. Teknolojinin hızlandırılmış değişimi, mobilitenin geleceğini etkileyen trendlerden biri. Bağlantılı araçlar parlak ve daha sürdürülebilir bir gelecek sunuyor.

Bağlantılı Araç Teknolojileri ve Sürdürülebilirlik

Sera Gazı Emisyonlarının %22 Ulaşım Sektöründen Geliyor

Bağlantılı araç teknolojileri, sürüş ve araç verilerini kullanarak ulaşımı ve mobiliteyi yeniden şekillendiriyor. Esasında bağlantılı araç teknolojilerinin öncelikli amacı ve kattığı değer karayollarının güvenliğini ve rahatlığını artırmak, daha iyi ve güvenli sürüş deneyimi sağlamak olarak görülse de bu dönüşüm aynı zamanda enerji verimliliğini artırmak ve ulaşım sektöründeki emisyonları azaltmak için değerli bir fırsat yaratıyor, zararlı gaz emisyonunu azaltmak için çevre dostu enerji tüketimi çözümleri sunuyor. Ulaşım sektörü 2010 yılında dünya çapında sera gazı emisyonlarının %22'sini doğrudan oluşturdu [1].

Bu sürdürülebilir gelişme sürecinde, işletmelerin dört temel sorumluluğu var;
1.    Sosyal değerlere saygı gösterme
2.    Ekonomik açıdan fayda sağlama
3.    Kaynakların verimli kullanımı
4.    Ekolojik dengenin korunması. [2]

Comodif’le Sürdürülebilir Bir Gelecek

Otomobil değil otomobil teknolojisi üretiyor olmak bizi sektörde farklı bir noktaya taşıyan temel fark oluyor. Çevreye duyarlı bir işletme olmak amacıyla Comodif yukarıda bahsedilen dört temel ilkenin etrafında süreçlerini şekillendiriyor. Peki Comodif olarak müşterilerimize kattığımız değer nasıl çevreye katılan değere dönüyor? 

Gittikçe büyüyen otomotiv sektörü yerel ve küresel ölçekte çevre üzerinde önemli etkilere sahip. Araç kullanımının artması ile birlikte su ve enerji kaynaklarının tüketimi, hava, su ve toprak kirliliği artıyor, tehlikeli atıklar çok daha fazla miktarda doğaya salınıyor [2]. Bağlantılı araç çözümleri günlük yaşama kattığı pratik değerin yanında çevreye olan etkimizi ve karbon ayak izimizi de azaltmayı hedefliyor. 

Özellikle yakıt tüketimine yönelik çözümlerin zararlı gaz emisyonunu uzun vadede azaltacağı öngörülürken aracın sağlığının an be an takip ediliyor olması müşterilerimizin sorun oluşmaya başladığı anda önlem almasını sağlıyor. Bir yandan çevreye verilen zararın doğrudan minimize edilmesi söz konusuyken öte yandan sadece gerekli durumlarda araç ve sürücü sağlığını koruyacak önlemler alınması tüketim çılgınlığının ve dolaylı olarak karbon ayak izlerimizin azalmasına katkı sağlıyor.

 

Kaynakça

[1]     R. Pachauri and L. Meyer, "Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change," IPCC, 2014. 
[2]     F. Karaer, N. Özengin and A. Kâtip, "Otomotı̇v Sektörünün Çevresel Açıdan Değerlendı̇rı̇lmesı̇," vol. Cilt 19, no. Sayı 2, 2014.