Comodif İnternet Sitesi Bülten Aydınlatma Metni

E-bülten Üyeliği Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Comodif Teknoloji Hizmetleri A.Ş. (“Comodif”) tarafından hazırlanmıştır.

https://www.comodif.com/ adresindeki web sitesinde bulunan “Bültenimize abone olun” formunu doldurmanız halinde isim, soyisim, çalışılan kurum adı ve e-posta adresi bilgileriniz reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Comodif tarafından bu konudaki açık rızanıza dayanılarak tamamen otomatik yollarla işlenecektir.

Bülten listesinden çıkma isteğinizi bunun için tanınan yollardan birini kullanarak Comodif’e iletebilirsiniz. Bülten listesinden çıkma isteğinizi Comodif’e iletmeniz halinde talebinizin işlenmesinden itibaren burada belirtilen kişisel verilerinizin bu amaçla işlenmesine son verilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak, Kanun’un “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Comodif’e iletebilirsiniz.