Comodif Web Sitesi İş Ortağı Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Comodif Teknoloji Hizmetleri A.Ş. (“Comodif”) tarafından hazırlanmıştır.

Comodif  iş ortağı  olmanız halinde sizden temin edilecek olan görsel kayıt (fotoğraf), isim ve soyisim verileriniz işlerimizi tanıtmak ve reklam ve promosyon faaliyetleri yürütmek amacıyla bu konudaki açık rızanıza dayanılarak Comodif  tarafından yönetilen https://www.comodif.com/about.html web sitesi üzerinden yerel ve global olarak kamuya açık biçimde yayınlanmak suretiyle tamamen otomatik yollarla işlenecek ve bu platformlar aracılığıyla yurt dışına aktarılacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine bu aşamada rıza vermeniz halinde, bu rızayı dilediğiniz zaman hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın geri alabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak, Kanun’un “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Comodif’e iletebilirsiniz.

 

Aydınlatma metnini okudum, anladım

 

 

Ad-Soyad:

Tarih:

İmza: