Kariyer Başvuruları Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Comodif Teknoloji Hizmetleri A.Ş. (“COMODİF”) tarafından hazırlanmıştır.

Şirketimize ait https://www.comodif.com/ adresindeki internet sitemiz üzerinden Comodif’e doğrudan ilettiğiniz adınız ve soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve özgeçmişinizin içeriğinde ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz profilinizin Comodif çalışan adayı olarak iş başvurunuzun açık bir ilana yönelik veya spontan başvurunuz çerçevesinde değerlendirilmesi suretiyle çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi ve insan kaynakları süreçlerinin planlanması amaçlarıyla Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen ‘ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’ hukuki dayanağıyla kısmen otomatik yollarla işlenmektedir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Comodif’e iletebilirsiniz

 Okudum, anladım ve aydınlatıldım.