Müşteri Web Sitesi Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Comodif Teknoloji Hizmetleri A.Ş. (“Comodif”) tarafından hazırlanmıştır.

Comodif  müşterisi  olmanız ve Comodif web sitesinde tarafınıza ait kişisel verilerin yayınlanması konusunda işbu aydınlatma metninde belirtilen işleme faaliyetlerine açık rıza vermeniz halinde doğrudan tarafınızdan temin edilecek olan fotoğraf, isim ve soyisim verileriniz işlerimizi tanıtmak ve reklam ve promosyon faaliyetleri yürütmek amacıyla bu konudaki açık rızanıza dayanılarak Comodif  tarafından yönetilen https://www.comodif.com/about.html web sitesi üzerinden yerel ve global olarak kamuya açık biçimde yayınlanmak suretiyle tamamen otomatik yollarla işlenecek ve bu platformlar aracılığıyla yurt dışına aktarılacaktır.

Kişisel verilerinizin burada ifade edildiği üzere işlenmesine bu aşamada rıza vermeniz halinde, bu rızayı dilediğiniz zaman hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın geri alabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak, Kanun’un “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Comodif’e iletebilirsiniz.

 

Aydınlatma metnini okudum, anladım

 

 

Ad-Soyad:

Tarih:

İmza: